Verdieping

Algemeen

Wit huiswerk
Een naslagwerk voor mensen die zich in hun strijd tegen racisme willen verdiepen.

Words Matter
Onderzoekspublicatie over mogelijk gevoelige woorden in de museale sector

 

Kinderboeken

Top 10 Diversiteit in kinderboeken van de OBA

‘Klaar met eenzijdige jeugdliteratuur? Deze kinderboeken dragen bij aan een divers wereldbeeld’ (Trouw)

 

Volwassenliteratuur

‘Nieuwe poortwachters zijn hard nodig in de literatuur’ (Het Parool)

‘Hoe staat het met de diversiteit in de literatuur?’ (Oneworld)